ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమ

★ నైట్రోజన్ నిండిన ఆహార ప్యాకేజింగ్
★ క్రిమినాశక & సంరక్షణ
★ క్రిమి ప్రూఫ్ నిల్వ
★ వైన్ సీలింగ్ (క్యానింగ్) మరియు నిల్వ
★ నైట్రోజన్ పఫింగ్


పోస్ట్ సమయం: ఆగస్ట్-26-2021